արծաթափայլ

արծաթափայլ

Dasnabedian 1995: 420

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,20
(JW: shining like silver)

freq: 1; p. 59 արծաթափայլ, Աւետիքեան 1827: p.76,XV,16-17: արծաթափայլ մաքրութեամբ, avec la vive pureté de l'argent. On le retrouve, à l'époque cilicienne, chez Nersés Lambronac'i. Il est usité en Arm. moderne.


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԱՐԾԱԹԱՓԱՅԼ — ( ) NBH 1 0361 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. Փայլուն՝ սպիտակ՝ պայծառ որպէս զարծաթ. *Արծաթափայլ մաքրութիւն. Նար. կուս.: *Զսպիտակութիւն արծաթափայլ հոգւոյն շնորհաց. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՆՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0833 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c ն. λυμαίνω, ομαι, διαμυμένω devasto, corrumpo, lue conficio, violo, perdo Ապականել. եղծանել. խանգարել. կորուսանել. աւրել, խանկրել. *Որ զանձն իւր ոչ բժշկէ ʼի գործս իւր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՒԱՐԾԱԹ — (ոյ.) NBH 1 1079 Chronological Sequence: 5c գ. նիւթ կաւեղէն արծաթափայլ, որպէս ապակի, բիւրեղ, կամ ազգ ինչ հանքաց նման նոցին. *Ծնանի հուր յերկաթոյ եւ ʼի քարէ. Լինի ʼի կաւարծաթոյ հուր, յորժամ ընդդէմ արեգական ոք շողացուցեալ դիցէ. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ — (սին, սունք, սանց կամ սնից.) NBH 2 0208 Chronological Sequence: 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λεπτομερέστατον res minutissima. Մանրեւ մանրագոյն մասն՝ ժամանակի եւ իրաց. *Բաշխեն ʼի մասունս, եւ ʼի կրկնամասունս ... եւ ʼի մանրամասունս բազումս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՈՂ — (ոյ, ոց, եւ ի, ից.) NBH 2 0487 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 13c գ. Ցոլք լուսոյ արեգական՝ երեւեալ ընդ ծակս. նշող. նշոյլ. շառաւիղ. ճառագայթ. շտւղ. ... *Որպէս յորժամ շողն ընդ երգ մտանիցէ, եւ հողմաղք իմն երեւին ʼի շողն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԵՏՏՈՒՆ — ( ) NBH 2 0520 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c, 13c ա. որ եւ ՈՍԿԵՏՈՒՏ. Որոյ տտունն կամ տուտն է ոսկեղէն. ոսկեհուռն վերջաւորօք. ... *Զոսկեճամուկն, եւ զոսկէտտունն. Ես. ՟Գ. 23. (յն. ըստ իմաստից): *Կամ թագուհի՝ յոյժ գեղաւոր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՍԿԻԱՁՈՅԼ — ( ) NBH 2 0521 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Ձուլեալ յոսկւոյ կամ իբրեւ ոսկի. ձոյլ ոսկի, իրօք կամ նմանութեամբ. ոսկիէ շինած. թափծու. ... *Սուրբ աշտանակ ոսկիաձոյլ: Ոսկիաձոյլս (կամ ոսկիաձոյլ) կազմեցին. Շ. ոտ. բարձր.: *Ոսկիաձոյլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՋՈԿԵՄ — (եցի) NBH 2 0675 Chronological Sequence: Unknown date ն. (առաւել ռմկ.) Զատուցանել իբր յառանձին ջոկ. որոշել. զատանել. ընտրել. զատել՝ մեկ դի դնել. ... *Ետ ջոկել զեպիսկոպոսի մարմինն եւ զաբեղայիցն յայլազգեացն. Յայսմաւ.: *Րամ արծաթափայլ մանկուք ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՆԴԻԿ — (դկի.) NBH 2 0725 Chronological Sequence: 8c գ. ՍՆԴԻԿ կամ ՍՆՏԻԿ, ὐδράργυρος (արծաթաջուր). argentum vivum (արծաթ կենդանի). mercurius (որպէս թէ ցնդելի). Ժիպակ. ռմկ. ժիվա, ճէպէ. ճիպէ, զիպէք. Մետաղ լոյծ՝ արծաթափայլ՝ ծանրակշիռ. *Սնտիկդ (կամ սնդիկդ) ʼի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՂԱՔՇԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0926 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c գ. ὐποκορισμός blandior appellatio, extenuatio κολακεία illecebrae πωπείω adsentatio, adulatio, blanditiae. Գդուանք. գորով գթոյ. շողոքորթութիւն. շողոմք. ողոքանք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.